Kamerstuk 32127-229

Motie van het lid Van Eijs over ruimte voor gemeenten om betere energieprestaties te eisen

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


63,3 %
36,7 %

SP

PVV

D66

VVD

50PLUS

CU

SGP

FvD

DENK

CDA

PvdA

PvdD

GL


Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Crisis- en herstelwet gemeenten de mogelijkheid geeft om betere energieprestaties af te dwingen;

overwegende dat het veel kosteneffectiever is om de energieprestaties te verbeteren bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw;

overwegende dat het daarom beter is een gebouw direct zo energiezuinig mogelijk te bouwen, in plaats van daarmee te wachten;

overwegende dat het belangrijk is dat gemeenten, in aanvulling op nationale regelgeving, de ruimte hebben om zelf aanvullende eisen te stellen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenten om betere energieprestaties af te dwingen nogmaals breder onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met de VNG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs