Kamerstuk 32127-11

Amendement van het lid Vendrik over het scrhrappen van de mogelijkheid voor de regering om projecten aan de C&H wet toe te voegen

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.2 vervalt.

II

In artikel 5.1, tweede lid, vervalt onderdeel b.

III

Artikel 5.2 vervalt.

Toelichting

Door de regering bij algemene maatregel van bestuur (categorieën van) ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen aan de bijlagen van deze wet, zet de Kamer zichzelf buitenspel. De reikwijdte van de wet wordt met het artikel tot in het oneindige opgerekt en de regering wordt een vrijbrief verschaft naar eigen inzicht wetten en projecten toe te voegen. Om haar rol als medewetgever te kunnen vervullen, kan het parlement een dergelijk verregaande en ongeclausuleerde bevoegdheid niet aan de regering overlaten.

Vendrik