Kamerstuk 32127-45

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 18 over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)


32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 45
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 12 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.11 vervalt.

II

Artikel 5.6 vervalt.

Toelichting

De Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. Juist door in deze fase alternatieven goed in kaart te brengen en met belanghebbenden te bekijken, kan draagvlak worden gecreëerd, tijdwinst geboekt en beroepszaken worden voorkomen. Daarbij zijn alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer onontbeerlijk. Het voorstel deze te schrappen zullen contraproductief werken. Bovendien kan de vraag gesteld worden of het schrappen van de onderzoeksverplichting naar alternatieven in het geval van een plan-mer in strijd is met de Europese mer-wetgeving, wat de situatie nog verder compliceert.

Vendrik