Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 februari 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport