Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 februari 2011
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2014A0010613
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2014. Reactie op de publicatie 'Di Prisco, Cavaliere, Annoscia, Vaaricchio, Caprio, Nazzi, Gargiulo & Pennacchio. Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees' - 32372-98

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte wordt mede op verzoek van de staatssecretaris van EZ verplaatst naar 19 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 19 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.

31 januari 2014

Besluitenlijst 2012A04481
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 mei 2013 Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Bijensterfte over oa gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit (KRW) - 32372-97

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Bijensterfte op 4 juni 2013.

13 juni 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04473
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2013 Toezegging tijdens AO gewasbeschermingsmiddelen van 10 oktober 2012 over activiteiten ter versterking van de bijensector - 32372-96

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

31 januari 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Intrekking twee toelatingen voor thiamethoxam door Frankrijk - 32372-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012.

11 oktober 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05220
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Monitoring bijensterfte 2010-2011 - 32372-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

4 juli 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02110
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte - 32372-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot na de verkiezingen.

6 juni 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte - 32372-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2012A01742
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering over het controversieel verklaren.

26 april 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05214
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.

5 april 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.

21 maart 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 maart 2012 Uitvoering moties betreffende ganzen (32372, nrs. 80 en 81) - 32372-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Moties en toezeggingen onderdeel Landbouw en Natuur op 14 maart 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om tot het algemeen overleg heeft plaatsgevonden geen onomkeerbare stappen te nemen.

7 maart 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Uitstel beantwoording vragen over de handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa - 32372-88

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 februari 2012

Brief regering
Verslag
Besluitenlijst 2011A05209
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 december 2011 Uitoefening van de jacht in Nederland - 32372-85

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Ganzenbeleid en wildbeheer op 22 december 2011.

18 januari 2012

Motie
Motie
Motie
Brief regering
Besluitenlijst 2011A02366
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen - 32372-73

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

21 december 2011

Besluitenlijst 2011A02366
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

21 december 2011

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2011A02363
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2011 Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’ - 32372-72

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

10 november 2011

Besluitenlijst 2011A02361
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 oktober 2011 Besluit beheer en schadebestrijding dieren - 32372-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de aangekondigde nadere informatie uiterlijk 24 oktober 2011 naar de Kamer te sturen.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ganzenproblematiek van 2 uur te houden voor het kerstreces met zowel de staatssecretaris van EL&I als de staatssecretaris van I&M.

12 oktober 2011

Brief regering
Verslag
Besluitenlijst 2011A03336
Motie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 13 september 2011 Motie Grashoff c.s. over verbieden van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat - 32372-65

Indiener: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Besluit: Staatssecretaris ELI verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van deze motie.

3 oktober 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2011 Rapportage inzake de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die behoren tot neonicotinoïden voor het onderdeel (subletale) effecten op bijen - 32372-57

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 augustus 2011 Reactie op motie Jacobi c.s. (32500 XIII, nr. 190) over risico's voor de mens door gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in oppervlaktewater - 32372-59

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Indien er tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 13 september 2011 een motie wordt ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, blijft de voorhang gestuit tot en met de stemmingen. Indien er

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Indien er tijdens het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 13 september 2011 een motie wordt ingediend die verzoekt de voorhangprocedure gestuit te houden, blijft de voorhang gestuit tot en met de stemmingen. Indien er geen motie hiertoe wordt ingediend, is de voorhangprocedure ontstuit.

15 september 2011

Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: De voorhangprocedure blijft gestuit.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Antwoorden op vragen in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-49

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: De voorhangprocedure blijft gestuit.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-54

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

29 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Bijensterfte. Resultaten eerste jaar bijenonderzoek en aanvullend onderzoek naar effecten neonicotinoïden - 32372-53

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte met inbrengdatum op 29 juni 2011.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.

29 juni 2011

Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2010A03907
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juni 2011 Onderzoek naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid - 32372-51

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 7 september 2011.
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg Bijensterfte en gewasbeschermingsmiddelen, inbrengdatum vastgesteld op 29 juni 2011 om 12.00 uur.

15 juni 2011

Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 mei 2011 Antwoorden op vragen in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-49

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aanhouden tot nader order.
Besluit: De voorhang blijft gestuit.

1 juni 2011

Besluitenlijst 2010A03906
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 mei 2011 Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen, behorende bij het eerder gezonden ontwerpbesluit (zie kamerstuk 32 372, nr. 47) - 32372-50

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 juni 2011 om 16.00 uur en de staatssecretaris verzoeken te beantwoording uiterlijk 14 juni 2011 om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.
Besluit: Het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen stuiten.

1 juni 2011

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2010A03904
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 april 2011 Wijzigingen toelatingen na herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 32372-48

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de Kamer per ommegaande te informeren wanneer de nadere informatie die in de brief genoemd wordt aan de Kamer zal worden gestuurd.
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Bijensterfte met de staatssecretaris van EL&I.

19 mei 2011

Besluitenlijst 2010A03902
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2011 Voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen - 32372-47

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 april 2011 om 14.00 uur.
Besluit: Het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen wordt gestuit.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03901
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2011 Uitvoering moties van het lid Ouwehand n.a.v. het debat wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden m.b.t. oa een plan van aanpak voor de herbeoordeling van neonicotinoiden op de effecten voor bijen - 32372-46

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het spoeddebat over de moord op de honingbij zoals aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 maart 2011.

30 maart 2011

Brief regering
Motie
Motie
Besluitenlijst 2010A03895
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 december 2010 Antwoord van het RIVM op vragen commissie ELI n.a.v. een rondetafelgesprek (RTG) over gewasbeschermingsmiddelen en biociden - 32372-8

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, Kamerstuk 32 372.

13 januari 2011

Besluitenlijst 2010A03895
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 januari 2011 Tweede nota van wijziging - 32372-9

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

13 januari 2011

Nota van wijziging
Brief regering
Besluitenlijst 2010A01426
Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 17 september 2010 Nota van wijziging - 32372-7

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

29 september 2010

Besluitenlijst 2010A01426
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg (CDA) - 17 september 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32372-6

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

29 september 2010

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)