Stemming

Motie Ouwehand over bestrijdingsmiddelen toetsen op mengseltoxiciteit

38,0 %
62,0 %


PvdD

GL

VVD

CDA

CU

SP

PvdA

D66

PVV

SGP


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de stapeling van chemische stoffen, de zogenaamde mengseltoxiciteit, tot nu toe niet is meegenomen in de beoordeling van de effecten van deze middelen in de toelatingsprocedure;

constaterende, dat hierdoor overschrijdingen van de normen plaatsvinden die een risico kunnen opleveren voor de volksgezondheid en de biodiversiteit;

verzoekt de regering de reeds toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen opnieuw te toetsen op de mengseltoxiciteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-21.html