Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-17.html
ID: 32372-17

11,3 %
88,7 %

CDA

PVV

GL

PvdA

SP

SGP

PvdD

D66

CU

VVD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen geen rekening is gehouden met de effecten van deze middelen op de gezondheid van omwonenden;

constaterende, dat zeker bij de bollenteelt in Nederland al decennialang veel gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen;

constaterende, dat toxicologen hun zorgen hebben geuit over de effecten die dit gebruik heeft op de gezondheid van omwonenden en hebben opgeroepen tot een breed gezondheidsonderzoek;

verzoekt de regering een breed gezondheidsonderzoek in te stellen waarbij bekeken wordt wat het effect is en is geweest van het langdurige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op omwonenden van landbouwgronden in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand