Stemming

Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over nieuwe veredelingstechnieken

52,0 %
48,0 %


CU

SGP

GL

D66

PvdA

CDA

PvdD

VVD

SP

PVV


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat weerbaarheid van het gewas tegen ziekten en plagen essentieel is voor een duurzame landbouw en voedselzekerheid;

overwegende, dat nieuwe veredelingstechnieken (waaronder cisgenese) zijn ontwikkeld waarbij van gentechnologie gebruik wordt gemaakt zonder dat transgene planten tot stand worden gebracht die daardoor ethisch op minder bezwaren stuiten dan transgenese;

overwegende, dat de nieuwe veredelingstechnieken leiden tot een versnelling in het veredelingsproces;

overwegende, dat toepassing van dergelijke nieuwe technieken in de veredeling kan bijdragen aan een meer duurzame landbouw, aan een grotere biodiversiteit aan voedselgewassen, aan voedselzekerheid en vooral aan reductie van gewasbeschermingsmiddelengebruik;

overwegende, dat het goedkeuringsproces van genetische gemodificeerde gewassen in Europa door EFSA zeer strenge eisen kent, waardoor de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken bemoeilijkt wordt;

verzoekt de regering om in Europees verband voor nieuwe veredelingstechnieken (onder meer cisgenese) een vereenvoudigd toelatingsregime of een vrijstelling onder de huidige regelgeving te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff


Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over nieuwe veredelingstechnieken

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-37.html