Stemming

Motie Van Gerven en Jacobi over het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

44,7 %
55,3 %


PvdA

CU

PvdD

GL

VVD

D66

SP

PVV

CDA

SGP


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-62.html