Stemming

Motie Van Gerven en Jacobi over het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

44,7 %
55,3 %


CDA

D66

PvdA

SGP

CU

PVV

PvdD

SP

GL

VVD


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Motie Van Gerven en Jacobi over het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-62.html