Gepubliceerd: 26 september 2011
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-68.html
ID: 32372-68

Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 27 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren grootschalige CO2-vergassing van ganzen mogelijk maakt;

overwegende, dat het Besluit doden van dieren voorschrijft dat dodingshandelingen onmiddellijk moeten leiden tot de dood van een dier;

overwegende, dat de Vogelrichtlijn het gebruik van middelen, installaties en methoden voor het massale of niet-selectieve vangen of doden van vogels verbiedt en het doden alleen toestaat wanneer het proportioneel is en beperkt is in ruimte, plaats en tijd;

overwegende, dat het vangen en vergassen van wilde ganzen, in strijd met deze regels gepaard zal gaan met veel stress en een langdurige, pijnlijke doodsstrijd waarbij de dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen terwijl zij pas na één minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel twee tot drie minuten aanhoudt;

verzoekt de regering het verbod op vergassing van ganzen en andere wilde dieren te handhaven en de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme