Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-30.html
ID: 32372-30

44,7 %
55,3 %

CDA

D66

GL

CU

PVV

SP

SGP

PvdA

VVD

PvdD


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden met intensief pesticidegebruik te starten, zoals voorgesteld door prof. Sauer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi