Gepubliceerd: 8 februari 2012
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-88.html
ID: 32372-88

Nr. 88 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2012

Hierbij verzoek ik u om uitstel voor beantwoording van bovenstaande vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, (brief van 18 januari jl., kenmerk 2012Z00504/2012D01504).

De reden is dat de afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu extra tijd vergt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker