Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-29.html
ID: 32372-29

38,0 %
62,0 %

VVD

SP

CU

D66

CDA

PvdD

PvdA

SGP

GL

PVV


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bijensterfte in Nederland een probleem vormt;

overwegende, dat er genoeg grond is om de veiligheid van neonicotinoïden voor bijen te betwijfelen;

overwegende, dat andere Europese landen, zoals Italië, Frankrijk, Slovenië en Duitsland, een moratorium hebben ingesteld op neonicotinoïden;

verzoekt de regering een moratorium op neonicotinoïden in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Ouwehand