Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Henk van Gerven (SP), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-32.html
ID: 32372-32

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering na twee jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren naar de werking van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en het CTGB, met name betreffende ingebouwde waarborgen voor de belangen van de volksgezondheid, flora en waterkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Ouwehand