Stemming

Motie Ouwehand over het intrekken van de toelating van bepaalde middelen

38,0 %
62,0 %


D66

CU

CDA

PVV

SGP

VVD

GL

PvdD

PvdA

SP


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw bijdraagt aan de voortgaande bijensterfte;

overwegende, dat de bij van dermate cruciaal belang is in ons ecosysteem, alsmede voor de landbouw zelf, dat we geen risico's mogen nemen ten aanzien van zijn voortbestaan en dat we dus het voorzorgsprincipe als leidend principe moeten kiezen;

verzoekt de regering de toelating van middelen die in verband worden gebracht met de bijensterfte, waaronder in ieder geval de neonicotinoïden, in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over het intrekken van de toelating van bepaalde middelen

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-16.html