Stemming

Motie Van Gerven over een onafhankelijke commissie

31,3 %
68,7 %


D66

PVV

PvdA

SGP

CDA

VVD

SP

PvdD

CU

GL


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de werkwijze van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) ter discussie staat;

overwegende, dat de beoordelingen door het CTGB gezaghebbend en van elke twijfel verheven dienen te zijn;

spreekt de wenselijkheid uit dat een onafhankelijke commissie van onder andere ethici en wetenschapsfilosofen onderzoek doet naar de onafhankelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de verwevenheid met het bedrijfsleven van het CTGB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Motie Van Gerven over een onafhankelijke commissie

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-63.html