Stemming

Motie Van Gerven over een onafhankelijke commissie

31,3 %
68,7 %


SGP

SP

PvdA

PvdD

GL

PVV

CU

CDA

VVD

D66


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de werkwijze van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) ter discussie staat;

overwegende, dat de beoordelingen door het CTGB gezaghebbend en van elke twijfel verheven dienen te zijn;

spreekt de wenselijkheid uit dat een onafhankelijke commissie van onder andere ethici en wetenschapsfilosofen onderzoek doet naar de onafhankelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de verwevenheid met het bedrijfsleven van het CTGB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-63.html