Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-39.html
ID: 32372-39

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN GRASHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat momenteel in zowel grond- als oppervlaktewater nog steeds overschrijdingen van de gewasbeschermingsmiddelennorm worden geconstateerd;

overwegende, dat het altijd beter is, vervuiling bij de bron aan te pakken en daarmee te voorkomen dat ongewenste stoffen naderhand uitgefilterd dienen te worden, omdat hiermee de prijs van water voor de eindgebruiker onnodig hoger gemaakt wordt;

van mening, dat bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen door het CTGB de noodzaak blijft om te toetsen op gevolgen van gebruik van het toe te laten middel op drinkwaterbronnen en oppervlaktewater, conform de hiertoe geldende EU-verplichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Grashoff