Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-20.html
ID: 32372-20

42,7 %
57,3 %

PvdD

VVD

D66

CU

SP

PVV

GL

CDA

PvdA

SGP


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat chemische bestrijdingsmiddelen negatieve effecten opleveren voor de volksgezondheid, de biodiversiteit en het milieu;

overwegende, dat alternatieven voor chemische middelen dit soort problemen niet met zich brengen;

constaterende, dat alternatieve manieren van gewasbescherming vooralsnog niet veelvuldig worden gebruikt;

constaterende, dat de Vlaamse overheid onlangs € 980 000 heeft vrijgemaakt voor de toepassing van alternatieve bestrijdingstechnieken in de land- en tuinbouw;

verzoekt de regering in de begroting voor 2012 een ruim budget beschikbaar te stellen voor het verder ontwikkelen en opschalen van alternatieve niet-chemische bestrijdingstechnieken in de land- en tuinbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand