Gepubliceerd: 22 december 2011
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-75.html
ID: 32372-75

18,0 %
82,0 %

PVV

SP

D66

VVD

SGP

GL

CU

CDA

PvdD

PvdA


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het vergassen van ganzen het dierenwelzijn ernstig aantast;

constaterende, dat de regering onderzoek zal doen naar de effectiviteit en de mate van dierenwelzijnaantasting van vergassing van ganzen;

verzoekt de regering de ontheffingsaanvraag bij de Europese Commissie voor het doden van dieren in het wild met koolzuurgas in te trekken, totdat duidelijk is wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de welzijnseffecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme