Stemming

Motie Van Gerven en Jacobi over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden

44,7 %
55,3 %


SP

VVD

PvdA

SGP

GL

PvdD

CU

CDA

D66

PVV


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden met intensief pesticidegebruik te starten, zoals voorgesteld door prof. Sauer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-30.html