Stemming

Motie Van Gerven en Jacobi over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden

44,7 %
55,3 %


D66

GL

PVV

SP

CDA

SGP

CU

PvdD

PvdA

VVD


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden met intensief pesticidegebruik te starten, zoals voorgesteld door prof. Sauer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Motie Van Gerven en Jacobi over een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van bollengebieden

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-30.html