Stemming

Motie Jacobi c.s. over effecten van het landbouwgif imidacoprid

48,0 %
52,0 %


PvdA

SGP

VVD

CU

D66

PVV

SP

CDA

PvdD

GL


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gevaar van het landbouwgif imidacloprid voor de volksgezondheid serieus en onafhankelijk moet worden onderzocht;

overwegende, dat meerdere onderzoeken in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Japan erop wijzen dat imidacloprid in kleine hoeveelheden op termijn kan leiden tot lagere cognitie (IQ) en van invloed lijkt bij de ontwikkelingen van ziektes Parkinson en Alzheimer;

verzoekt de regering onder regie van het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek op de vermeende effecten van imidacloprid op het zenuwstelsel van de mens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Grashoff

Ouwehand

Arib


Motie Jacobi c.s. over effecten van het landbouwgif imidacoprid

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-66.html