Stemming

Motie Jacobi c.s. over effecten van het landbouwgif imidacoprid

48,0 %
52,0 %


PVV

D66

VVD

CU

PvdD

SP

GL

PvdA

CDA

SGP


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gevaar van het landbouwgif imidacloprid voor de volksgezondheid serieus en onafhankelijk moet worden onderzocht;

overwegende, dat meerdere onderzoeken in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Japan erop wijzen dat imidacloprid in kleine hoeveelheden op termijn kan leiden tot lagere cognitie (IQ) en van invloed lijkt bij de ontwikkelingen van ziektes Parkinson en Alzheimer;

verzoekt de regering onder regie van het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek op de vermeende effecten van imidacloprid op het zenuwstelsel van de mens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Grashoff

Ouwehand

Arib


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Khadija Arib (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-66.html