Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-22.html
ID: 32372-22

38,0 %
62,0 %

GL

CU

VVD

D66

SP

CDA

PVV

PvdA

SGP

PvdD


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de stapeling van chemische stoffen, de zogenaamde mengseltoxiciteit, niet wordt meegenomen in de toelatingsprocedure;

constaterende, dat hierdoor overschrijdingen van de normen plaatsvinden die een risico kunnen opleveren voor de volksgezondheid en de biodiversiteit;

verzoekt de regering de mengseltoxiciteit mee te nemen als criterium in de toelatingsprocedure van chemische bestrijdingsmiddelen;

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op nieuwe toelatingen tot de beoordeling van de effecten van de mengseltoxiciteit een onderdeel van de toelatingsprocedure is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand