Stemming

Motie Ouwehand over bescherming van drinkwatergebieden

48,0 %
52,0 %


SP

CDA

PVV

GL

CU

SGP

PvdA

PvdD

D66

VVD


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op grond van de EU-wetgeving lidstaten het gebruik van pesticiden moeten minimaliseren of verbieden in beschermde gebieden, die bestemd zijn voor drinkwater;

constaterende, dat bescherming van drinkwaterzones momenteel niet wettelijk is vastgelegd;

constaterende, dat de provinciale milieuverordeningen de bescherming van drinkwatergebieden momenteel onvoldoende borgen;

verzoekt de regering op korte termijn een voorstel te doen om de bescherming van drinkwatergebieden wettelijk te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over bescherming van drinkwatergebieden

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-25.html