Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-25.html
ID: 32372-25

48,0 %
52,0 %

VVD

PvdD

PvdA

D66

CDA

SP

SGP

PVV

CU

GL


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op grond van de EU-wetgeving lidstaten het gebruik van pesticiden moeten minimaliseren of verbieden in beschermde gebieden, die bestemd zijn voor drinkwater;

constaterende, dat bescherming van drinkwaterzones momenteel niet wettelijk is vastgelegd;

constaterende, dat de provinciale milieuverordeningen de bescherming van drinkwatergebieden momenteel onvoldoende borgen;

verzoekt de regering op korte termijn een voorstel te doen om de bescherming van drinkwatergebieden wettelijk te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand