Stemming

Motie Ouwehand over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren

41,3 %
58,7 %


CDA

SP

PvdD

SGP

GL

CU

PVV

VVD

D66

PvdA


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onder andere in tuincentra en doe-het-zelfzaken chemische bestrijdingsmiddelen vrij te verkrijgen zijn voor de particulier;

overwegende, dat het brede publiek niet goed geïnformeerd is over de risico's van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor mens, dier en milieu;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen voor het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren en het stimuleren van natuurvriendelijk tuinieren en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-27.html