Stemming

Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over driftreducerende spuittechnieken

55,3 %
44,7 %


VVD

GL

PVV

CU

PvdD

SGP

SP

D66

CDA

PvdA


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de optimale inzet van driftreducerende spuittechnieken leidt tot een vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater;

overwegende, dat de optimale inzet van driftreducerende spuittechnieken tevens leidt tot een vermindering van de emissie naar de lucht;

verzoekt de regering de driftreducerende spuittechnieken langs watergangen als mogelijkheid te introduceren via het Activiteitenbesluit en via gebruiksvoorschriften, zodat geïnvesteerd wordt in optimalisatie van driftreducerende technieken en verplichte teeltvrije zones niet nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff


Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over driftreducerende spuittechnieken

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-36.html