Stemming

Gew. motie Jacobi/Grashoff over gevolgen voor drinkwaterbronnen en oppervlaktewater (t.v.v. 32372-39)

48,0 %
52,0 %


SGP

PVV

SP

VVD

GL

CU

PvdA

PvdD

D66

CDA


Nr. 45 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat momenteel in zowel grond- als oppervlaktewater nog steeds overschrijdingen van de gewasbeschermingsmiddelennorm worden geconstateerd;

overwegende, dat het altijd beter is vervuiling bij de bron aan te pakken en daarmee te voorkomen dat ongewenste stoffen naderhand uitgefilterd dienen te worden, omdat hiermee de prijs van water voor de eindgebruiker onnodig hoger gemaakt wordt;

van mening, dat bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen door het Ctgb, de noodzaak blijft, te toetsen op gevolgen van gebruik van het toe te laten middel op drinkwaterbronnen en oppervlaktewater, conform ook de hiertoe geldende EU-verplichting;

en gaat over tot de orde van de dag

Jacobi

Grashoff


Gew. motie Jacobi/Grashoff over gevolgen voor drinkwaterbronnen en oppervlaktewater (t.v.v. 32372-39)

2011-02-17
Dossier: 32372
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-45.html