Gepubliceerd: 13 december 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-74.html
ID: 32372-74

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2011

Tijdens het algemeen overleg op 7 september 2011 met de vaste commissie voor EL&I heb ik toegezegd u in het najaar van dit jaar te informeren over het wetenschappelijk literatuuronderzoek naar de effecten van neonicotinoïden op bijensterfte.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Wageningen Universiteit en Research (WUR), de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zowel ik, als de onderzoekers, vinden het van groot belang dat de relevante, bij dit belangrijke onderwerp betrokken wetenschappers, met elkaar een goede gedachtewisseling hebben over de bevindingen van het onderzoek, alvorens het rapport definitief wordt afgerond.

Hierbij laat ik u weten dat er door de onderzoekers nog overleg gaande is met de «meeleesgroep» van het onderzoek. Dat is de reden dat ik verwacht u pas in februari 2012 te kunnen informeren over de uitkomsten van het literatuuronderzoek.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker