Gepubliceerd: 17 februari 2011
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-44.html
ID: 32372-44

63,3 %
36,7 %

PvdD

PvdA

SGP

GL

SP

D66

VVD

PVV

CDA

CU


Nr. 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat EU-lidstaten gehouden zijn in een nationaal actieplan aan te geven hoe zij bij gewasbeschermingsmiddelengebruik de risico’s voor mens, dier en milieu terug willen brengen en de inzet van alternatieven willen bevorderen;

overwegende, dat uit onderzoek van zowel PBL als CBS blijkt dat de milieubelasting in delen van Nederland boven de normen zit en niet overal aan het afnemen is;

van mening, dat kwantitatieve doelstellingen en concrete maatregelen nodig zijn om vooruitgang te kunnen bewaken;

verzoekt de regering in het Nationaal Actieplan Gewasbescherming kwantitatieve doelen op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag

Jacobi

Grashoff