Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-18.html
ID: 32372-18

38,0 %
62,0 %

PvdA

PvdD

D66

CU

GL

SP

SGP

PVV

VVD

CDA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen geen rekening wordt gehouden met de effecten van deze middelen op de gezondheid van omwonenden;

constaterende, dat toxicologen hun zorgen hebben geuit over de effecten die dit gebruik heeft op de gezondheid van omwonenden;

overwegende, dat de regering aangeeft dat het ongewenst is dat chemische bestrijdingsmiddelen niet worden getoetst op de effecten op de gezondheid van omwonenden;

verzoekt de regering de reeds toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen opnieuw te beoordelen op de effecten op de gezondheid van omwonenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand