Stemming

Motie Thieme / Van Gerven over de luchtvaartveiligheid rond Schiphol

44,7 %
55,3 %


GL

PVV

PvdD

SP

VVD

SGP

CU

D66

PvdA

CDA


Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te kiezen voor een structurele aanpak van de luchtvaartveiligheid rondom Schiphol door het aangaan van bindende afspraken met de boeren in de omgeving, waarbij de keuze van de te verbouwen gewassen tegen een reële vergoeding verplicht beperkt wordt tot gewassen die onaantrekkelijk zijn voor ganzen en de boeren verplicht worden gesteld om oogstresten onder te ploegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven


Motie Thieme / Van Gerven over de luchtvaartveiligheid rond Schiphol

2011-12-22
Dossier: 32372
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-77.html