Gepubliceerd: 22 december 2011
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-81.html
ID: 32372-81

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de relevante maatschappelijke partijen verenigd in de Ganzen-7 een akkoord hebben gesloten over de bescherming van ganzen en de aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

verzoekt de regering in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord de concept-natuurwet voor waar nodig zo aan te passen dat deze overeen komt met de afspraken zoals gemaakt in het Ganzen-7-akkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Veldhoven