Kamerstuk 32372-8

Antwoord van het RIVM op vragen commissie ELI n.a.v. een rondetafelgesprek (RTG) over gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Dossier: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd: 21 december 2010
Indiener(s): Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-8.html
ID: 32372-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Bijgaand zend ik u een notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over bijensterfte in relatie met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen1. Door de vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is hierom gevraagd tijdens het rondetafelgesprek van 3 november 2010.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma