Gepubliceerd: 13 september 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-62.html
ID: 32372-62

44,7 %
55,3 %

SGP

CDA

D66

GL

CU

PvdD

VVD

PvdA

SP

PVV


Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi