Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-34.html
ID: 32372-34

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat belastende nationale koppen zo veel mogelijk moeten worden opgespoord en afgeschaft om binnen de Europese Unie een gelijk speelveld te kunnen bereiken;

constaterende, dat Nederland als enige lidstaat in de Europese Unie een preregistratietoets op waterkwaliteitsnormen uitvoert als nationale uitwerking van de Europese beoordelingspraktijk op het onderdeel aquatoxiciteit in de vorm van de «beslisboom water»;

van mening, dat door het schrappen van de preregistratietoets Nederland weer aansluit op de Europese toelatingsbeoordeling op aquatoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering de preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen te laten vervallen door het artikel 2.10 van de Regeling gewasbescherming en biociden te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Koopmans