Stemming

Motie Van Gerven en Ouwehand over een moratorium op neonicotinoïden

38,0 %
62,0 %


CU

GL

CDA

PvdA

PvdD

VVD

D66

SP

SGP

PVV


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bijensterfte in Nederland een probleem vormt;

overwegende, dat er genoeg grond is om de veiligheid van neonicotinoïden voor bijen te betwijfelen;

overwegende, dat andere Europese landen, zoals Italië, Frankrijk, Slovenië en Duitsland, een moratorium hebben ingesteld op neonicotinoïden;

verzoekt de regering een moratorium op neonicotinoïden in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Ouwehand


Motie Van Gerven en Ouwehand over een moratorium op neonicotinoïden

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-29.html