Gepubliceerd: 13 september 2011
Indiener(s): Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-67.html
ID: 32372-67

72,0 %
28,0 %

CU

PvdA

D66

PvdD

VVD

CDA

PVV

SGP

GL

SP


Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nu enkel een zonale beoordeling plaatsvindt en geen zonale toelating;

overwegende, dat toelatinghouders in elke lidstaat toelatingsprocedures moeten doorlopen en dat dit een blokkade kan zijn;

verzoekt de regering de toelatingsprocedure zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff