Gepubliceerd: 22 december 2011
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-78.html
ID: 32372-78

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Kroondomein Het Loo meer dan drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor het publiek, maar wel voor jagers;

verzoekt de regering om met ingang van 2012 het eigenlijke Kroondomein Het Loo gedurende het gehele jaar open te stellen voor het publiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme