Stemming

Motie Ouwehand over terugdringing van dierproeven

49,3 %
50,7 %


D66

SGP

PvdA

CU

PVV

CDA

PvdD

GL

VVD

SP


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoeveel en welke dierproeven gedaan worden bij zowel de ontwikkeling van als de toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zowel in Europees als in nationaal verband;

verzoekt de regering voorts ambitieuze doelstellingen te formuleren en maatregelen te nemen voor de terugdringing en zo spoedig mogelijke beëindiging van deze dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-28.html