Stemming

Motie Ouwehand over terugdringing van dierproeven

49,3 %
50,7 %


GL

CU

SGP

VVD

PvdA

D66

SP

PVV

PvdD

CDA


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoeveel en welke dierproeven gedaan worden bij zowel de ontwikkeling van als de toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zowel in Europees als in nationaal verband;

verzoekt de regering voorts ambitieuze doelstellingen te formuleren en maatregelen te nemen voor de terugdringing en zo spoedig mogelijke beëindiging van deze dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over terugdringing van dierproeven

2011-02-15
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-28.html