Stemming

Motie Van Gerven en Jacobi over herbeoordelen van glyfosaat

44,7 %
55,3 %


PVV

GL

PvdD

CDA

SGP

SP

VVD

D66

CU

PvdA


Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat epidemiologisch onderzoek in regio's waar veel van het bestrijdingsmiddel glyfosaat wordt gespoten, een grotere aantal geboorteafwijkingen rapporteert;

overwegende, dat glyfosaat vermoedelijk hormoonverstorende effecten heeft, wordt geassocieerd met het ontstaan van verschillende vormen van kanker zoals leukemie en zenuwafwijkingen zoals de ziekte van Parkinson;

overwegende, dat onderzoek aan heeft getoond dat kikkers en padden dood gaan door glyfosaat;

verzoekt de regering in Nederland glyfosaat te laten herbeoordelen door het CTGB met specifieke aandacht voor de gezondheidsrisico's voor omwonenden en de effecten op reptielen en amfibieën;

verzoekt de regering tevens om in de Europese Unie aan te dringen op spoed bij de herbeoordeling en voldoende studie daarbij naar de gezondheidsrisico's en de effecten op reptielen en amfibieën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Motie Van Gerven en Jacobi over herbeoordelen van glyfosaat

2011-09-13
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-64.html