Gepubliceerd: 6 juni 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-51.html
ID: 32372-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

De Vaste Kamercommissie van EL&I verzocht mij op 23 mei jl. (uw kenmerk: 32 372-48/2011D26370) een reactie te geven op een onderzoek van Li et al. (2011, in Journal of Neuroscience Research) naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid.

Hierbij laat ik u weten dat ik het RIVM heb verzocht om in samenwerking met het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) een reactie te geven op het bovenstaande onderzoek. Zodra ik deze reactie ontvangen heb, zal ik u deze doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker