Wetsvoorstel 35603 - 13 oktober 2020
Indieners: Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering