Wetsvoorstel 35603 - 13 oktober 2020
Indieners: Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 maart 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief commissie
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering