Kamerstuk 35603-39

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 24 over het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden van gebouwen na versterking

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 23 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-39.html
ID: 35603-39
Origineel: 35603-24

72,5 %
27,5 %

PvdA

CDA

D66

FVD

SGP

VVD

50PLUS

Krol

CU

Van Kooten-Arissen

GL

PVV

PvdD

DENK

SP


Nr. 39 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 23 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 13j na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. Het overzicht van de te treffen versterkingsmaatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt zodanig vastgesteld dat het gebouw na uitvoering van de versterkingsmaatregelen van dezelfde aard is en ten minste vergelijkbare gebruiksoppervlakte en gebruiksmogelijkheden heeft als de situatie voor de uitvoering van die maatregelen, tenzij op verzoek van de eigenaar andere maatregelen worden genomen.

II

In artikel I, onderdeel H, wordt in het voorgestelde artikel 15a na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. De subsidie, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, wordt vastgesteld op een bedrag zodat de eigenaar overeenkomstig de versterkingsadviezen de versterkingsmaatregelen kan laten uitvoeren dan wel tot sloop en nieuwbouw kan overgaan en het gebouw na de uitvoering van die maatregelen of na de sloop en nieuwbouw van dezelfde aard is en ten minste vergelijkbare gebruiksoppervlakte en gebruiksmogelijkheden heeft als de situatie voor de uitvoering van die maatregelen of voor de sloop en nieuwbouw, tenzij op verzoek van de eigenaar andere maatregelen worden genomen.

Toelichting

Doordat er veel verschillende batches, groepen en pilots zijn, met ieder verschillende regels, is de ongelijkheid binnen gemeenschappen enorm. Met dit amendement beogen indieners dat bewoners, nadat hun huis weer veilig is gemaakt, terug hebben wat ze hadden voordat hun huizen kapot werden gemaakt.

Voor bewoners uit batch 1588 geldt dat zij subsidie hebben aangevraagd en gekregen, maar dat het bedrag veelal onvoldoende is gebleken voor sloop of nieuwbouw van de woning. Deze bewoners krijgen nu niet het aantal vierkante meters, maar kubieke meters terug. Doordat er nieuwe bouweisen over plafondhoogtes zijn, krijgen ze een kleiner vloeroppervlak terug. Daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat een aangepaste fiets niet meer in een schuur past of dat mensen twee in plaats van drie slaapkamers krijgen.

Ook komt deze groep mensen niet in aanmerking voor subsidie voor verduurzaming van het huis.

Omdat deze batch speciaal in de wet wordt genoemd, wil indiener dit aanpassen. Het gaat dus niet om voortrekken.

Degene die een versterkingsadvies heeft, mag dat laten uitvoeren. Wanneer men de opname volgens de nieuwste inzichten wenst, is dit ook mogelijk.

De indiener beoogt dat het uitgangspunt is, dat men terug krijgt wat men had.

Doordat er nu verschillende regels gelden, bijvoorbeeld dat de een wel zijn woning mag verduurzamen, de ander niet, kan leiden tot scheuren in dorpen. Mensen worden bewust tegen elkaar opgezet.

De indiener wil dat niet de Minister regels opstelt wat het mag kosten, maar dat de Minister zorgt dat het geregeld wordt en de kosten achteraf op de NAM verhaalt.

Bij batch 1588 worden mensen duidelijk achtergesteld, vandaar dat in dit amendement is geregeld is dat die achterstand gelijk getrokken wordt.

Beckerman