Kamerstuk 35603-78

Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en samenwerkingsconvenant NCG en IMG

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 9 maart 2021
Indiener(s): Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-78.html
ID: 35603-78

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2021

Hierbij doe ik u de intentieverklaring samenwerking van de NCG en de aardbevingsgemeenten in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), en het samenwerkingsconvenant tussen het IMG en de NCG toekomen. De intentieverklaring en het samenwerkingsconvenant treft u als bijlagen bij deze brief aan1. Hiermee geef ik uitvoering aan mijn toezeggingen tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Versterken op 4 maart jl. om deze documenten aan uw Kamer aan te bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren