Kamerstuk 35603-10

Amendement van het lid Beckerman over een vergelijkbare zorgplicht voor de vergunninghouder van het Groningenveld als in de rest van Nederland

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 3 december 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-10.html
ID: 35603-10
Wijzigingen: 35603-15

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 52g, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld voert de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie en indien die is opgelegd, een tijdelijke maatregel als bedoeld in artikel 52e, tweede lid, op zodanige wijze uit dat hij ten minste alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

    • a. nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt,

    • b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, of

    • c. de veiligheid wordt geschaad.

Toelichting

De indiener van dit amendement wilt dat Groninger gedupeerden dezelfde rechten hebben als iedereen in Nederland.

Beckerman