Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 7 over het verkorten van de beslistermijn tot vier maanden

47,7 %
52,3 %


GL

50PLUS

CDA

vKA

FVD

CU

PvdA

SGP

D66

VVD

DENK

Krol

PvdD

SP

PVV


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 8 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13j als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «één jaar» vervangen door «vier maanden».

2. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Deze verlenging kan alleen plaatsvinden met instemming van de eigenaar.

Toelichting

De toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft meermaals uitdrukkelijk geadviseerd om tot een crisisaanpak van de versterking te komen. In het huidige tempo duurt de versterking nog twintig jaar. Het huidige tempo van de versterkingsopgave is onacceptabel omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis. Het is ook onacceptabel omdat het wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen bij een deel van de bewoners tot veel stress en gezondheidsklachten leidt. Een beslistermijn van een jaar leidt tot extra onveiligheid en gezondheidsschade.

De indiener wil daarom deze termijn verkorten naar maximaal vier maanden, waarbij er alleen verlengd kan worden als de eigenaar akkoord gaat daarmee.

Beckerman


Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 7 over het verkorten van de beslistermijn tot vier maanden

2021-02-16
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-17.html