Kamerstuk 35603-12

Amendement van het lid Beckerman over het bieden van duidelijkheid aan gedupeerden over het risicoprofiel van hun gebouw

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 3 december 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-12.html
ID: 35603-12
Wijzigingen: 35603-16

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13f als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Hij draagt er tevens zorg voor dat iedere eigenaar van een van de betrokken gebouwen duidelijkheid krijgt over de situatie van het gebouw en het bijbehorende risicoprofiel.

Toelichting

Door in de wet op te nemen dat eigenaren ook het risicoprofiel dienen te ontvangen als hun eigendom niet veilig is, draagt bij aan transparantie en wordt er bijgedragen aan het verkleinen van de onzekerheid die voor veel gedupeerden leidt tot gezondheidsproblemen.

Beckerman