Kamerstuk 35603-16

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 12 over het snel bieden van duidelijkheid aan gedupeerden over het risicoprofiel van hun gebouw

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 26 januari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-16.html
ID: 35603-16
Origineel: 35603-12
Wijzigingen: 35603-28

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13f als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Hij draagt er tevens zorg voor dat de eigenaar van een gebouw waarvan het risicoprofiel is vastgesteld binnen een week duidelijkheid krijgt over de situatie van het gebouw, het bijbehorende risicoprofiel en het tijdpad en de wijze van uitvoering van de versterking.

Toelichting

Indiener heeft tweemaal een motie1 ingediend die de Minister opriep duidelijkheid te geven aan gedupeerden óf en wanneer hun huis versterkt moet worden. Deze moties werden met algemene stemmen aangenomen. Tot nu toe heeft de Minister deze duidelijkheid niet gegeven.

Door in de wet op te nemen dat eigenaren ook binnen een week het risicoprofiel dienen te ontvangen als hun eigendom niet veilig is, draagt bij aan transparantie en wordt er bijgedragen aan het verkleinen van de onzekerheid die voor veel gedupeerden leidt tot gezondheidsproblemen. Doordat voor gedupeerden duidelijk wordt wat er wanneer gaat gebeuren, zullen gezondheidsrisico’s of de verdieping van gezondheidsproblemen verkleind worden.

Beckerman