Stemming

Motie van het lid Nijboer over het behouden van beeldbepalende gebouwen en monumenten

53,0 %
47,0 %


D66

50PLUS

PvdD

VVD

SGP

SP

FVD

CDA

PvdA

GL

vKA

PVV

CU

DENK

Krol


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook beeldbepalende gebouwen en monumenten schade hebben ondervonden en soms versterkt moeten worden;

overwegende dat oude boerderijen, huizen, molens en kerken de identiteit van het Groninger landschap voor een belangrijk deel bepalen;

overwegende dat in het verleden sprake is geweest van financiële grenzen;

verzoekt het kabinet, ongeacht de kosten, ervoor te zorgen dat beeldbepalende gebouwen en monumenten behouden blijven en niet worden gesloopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer


Motie van het lid Nijboer over het behouden van beeldbepalende gebouwen en monumenten

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-66.html