Kamerstuk 35603-85

Reactie provincie Groningen inzake voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking gebouwen in Groningen.

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 16 juni 2021
Indiener(s): Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-85.html
ID: 35603-85

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2021

In reactie op de eerder aan uw Kamer verzonden brief van 11 mei jl. heeft de provincie Groningen mij op 15 juni jl. bijgaande brief gestuurd1. In aanloop naar het debat van 16 juni jl. geleid ik deze brief aan uw Kamer door.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok