Kamerstuk 35603-67

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 28 over het duidelijkheid bieden aan eigenaren over de situatie van hun gebouw en het risicoprofiel

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-67.html
ID: 35603-67
Origineel: 35603-28
Wijzigingen: 35603-71

Nr. 67 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 8 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13f als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt er tevens zorg voor dat de eigenaar van een gebouw waarvan het risicoprofiel is vastgesteld op diens verzoek duidelijkheid krijgt over de situatie van het gebouw, het bijbehorende risicoprofiel en het tijdpad en de wijze van uitvoering van de versterking.

Toelichting

Veel gedupeerden weten al lange tijd niet waar ze aan toe zijn. Mede door de stress die dit met zich mee brengt, krijgen mensen gezondheidsproblemen.

Door in de wet op te nemen dat eigenaren op hun verzoek het risicoprofiel dienen te ontvangen als hun eigendom niet veilig is, draagt bij aan transparantie en wordt er bijgedragen aan het verkleinen van de onzekerheid die voor veel gedupeerden leidt tot gezondheidsproblemen. Doordat voor gedupeerden duidelijk wordt wat er wanneer gaat gebeuren, zullen gezondheidsrisico’s of de verdieping van gezondheidsproblemen verkleind worden.

Beckerman